Om filmstudion

Information om filmstudion

Höganäs filmstudio genomförde sitt årsmöte den 14 mars 2023 och via länken nedan kan ni hitta protokollet:


Sagabiografen

Kontakt styrelsen

 hoganasfilmstudio@gmail.com

Ordförande

Chassi Fredholm Elén

Kassör

Siv Bennhagen

Sekreterare

Gunnar Johansson

Ledamot

Lena Siegrist

Ledamot

Bo Caperman

Ledamot

Niclas Schuler