Om filmstudion

årsmötesprotokoll för 2019

Sagabiografen


Kontakt styrelsen

 hoganasfilmstudio@gmail.com

Ordförande

Chassi Fredholm Elén

Kassör

Siv Bennhagen

Sekreterare

Gunnar Johansson

Ledamot

Lena Siegrist

Ledamot

Nevena Pesic

Ledamot

Bo Caperman